Falketårnet

Stor barns-avdeling 3-6 år

Å være flyvedyktig og få fly opp til Falketårnet, som en av de store, er knyttet mye spenning til. Her blir de tatt varmt imot av trygge og dyktige voksne, som er beredt til å bruke mye tid på barna, til lek og ablegøyer, lengre turer, selvstendighetstrening og samarbeid. Vi ønsker å jobbe tett med foresatte, slik at våre forventninger og mål samsvarer hjemme og i barnehagen.

Falketårnet har to turdager i uken og er glad i å gå langt og lage gode opplevelser sammen. En dag i uka har vi gruppedag. Da samles Maxi-falkene, som er skolestartere og har sitt eget opplegg, mens mini-falkene, som er 3- og 4-åringene har sitt tilpasset opplegg. 

Fokus på Falketårnet for tiden: Vi jobber ekstra med garderobesituasjonen vår i disse dager. Det er lett å se på garderoben som en mellomstasjon, der vi kler av eller på oss, før vi skal ut. Mens det virkelig er en god arena for å se og støtte barna, det er en viktig læringsarena for ungene. Med 18 barn, som både skal kle av eller på seg, samtidig som de skal forholde seg til hverandre, er det viktig at vi er der, med hjelp og støtte. Vi har gode, strukturerte planer i bunnen, slik at vi voksne vet hvor vi skal være og kan bruke vår energi på være autoritative voksne, som legger til rette for selvstendighet og mestringsopplevelse for barna.