Ansatte

Blåmeisene

Mirjam Avkjærn

Stilling: Daglig leder
941 81 057
styrer@kirkemoenbarnehage.no

Mirjam har et bankende hjerte for barnehagen. Hun vil jobbe for at vi skal ha en lærende barnehage, der de ansatte skal få bruke sin kompetanse og oppleve mestring og arbeidsglede . Og der barna skal ha de beste oppvekstkår og en god barndom. Mirjam startet i jobben som styrer i 2020.

Anette Lundesgaard Poole

Stilling: Avdelingsleder
454 48 825
anette@kirkemoenbarnehage.no

I svangerskapspermisjon. Anette er engasjert, humørfylt og står på hele tiden for barna og barnehagens beste. Vår IT-ekspert på huset! Hun har selv gått i barnehagen som barn og jobbet her siden 2020.

Falketårnet

Mirjam Avkjærn

Stilling: Daglig leder
941 81 057
styrer@kirkemoenbarnehage.no

Mirjam har et bankende hjerte for barnehagen. Hun vil jobbe for at vi skal ha en lærende barnehage, der de ansatte skal få bruke sin kompetanse og oppleve mestring og arbeidsglede . Og der barna skal ha de beste oppvekstkår og en god barndom. Mirjam startet i jobben som styrer i 2020.

Britt Iren Skaug

Stilling: Avdelingsleder

Britt er en fargeglad og faglig sterk pedagog som liker å bidra til at barna blir flyvedyktige! Britt har jobbet her siden 2008, og mest i Falketårnet.

Ingunn Brunstad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ingunn er en empatisk medarbeider, som ser det beste i og ønsker det beste for barn og voksne rundt seg. Hun har engasjement for jobben og er ikke redd for å ta i et tak. Ingunn startet i Kirkemoen barnehage i august 2020.